logo

Fountain 2011 Gaeilge

Tuairimí ar Choláiste Ghearrbhaile…

Is aoibhinn liom an spórt sa scoil. Tá a lán spóirt ann. Tá iománaíocht, leadóg, peil, rugbaí, cispheil, leadóg bhoird, scuais agus a lán eile sa scoil. Imrím sacair agus liathróid láimhe. Tá a lán áiseanna sa scoil freisin. Tá ceithre chúirt cispheile (trí sa halla spóirt), raon reatha, cúirt leadóige, ceithre bhórd leadóg bhoird agus cúig pháirc. Tá sé chúirt leathróid in aice leis an halla spóirt. Tá halla gleacaíochta sa halla sport freisin. Tá mé ag súil go mór leis an mbliain seo chugainn i mo scoil nua.
Bryan Mulry 103.

Is mise Jason Ó Cionnaith. Is aoibhinn liom sport. Imrím iománaíocht agus peil agus is maith liom ag féachaint ar rugbaí agus leadóg. Imrím iománaíocht le mo scoil-Coláiste Ghearrbhaile agus ar fhoireann Pádraig Mac Piarais. Imrím peil le Gearrbhaile freisin. Is é an t-imreoir is fear liom ná Tommy Walsh mar imríonn sé san áit céanna liomsa ar an bpáirc. Imríonn sé le Cill Cheannaigh. Is é an t-imreoir rugbaí is fear liom ná Brian Ó Driscoll. Is é an captaen ar fhoireann na hÉireann.Tá sé ar fheabhas. Mike Tully is ainm don bhainisteoir atá againn don pheil agus Dan Burke is ainm don bhainisteoir atá againn  le haghaidh iománaíochta. Tá siad thar cionn. Bhuamar cluiche ceannais chonnacht leis an bhfoirenn iománaíochta. D’imir ár bhfoireann in aghaidh naomh Raphaels, Baile Locha Riach. Shroicheamar clucihe leath cheannais sa Pheil. Táim ag súil go mór leis an mbliain seo chugainn agus an sport go léir.
Jason Kenny 103.

Taitníonn Gearrbhaile go mór liom. Ta a lán áiseanna maithe anseo. Imrím sacair agus peil leis an scoil. Is é sacair an sport is fear liom. Déanaim Adhmadóireacht, Gearmánais agus Miotalóireacht chomh maith le hábhair eile. Is maith liom Adhmadóireacht. Barra Ó Conchúir is ainm don traenálaí don fhoireann sacair agus Mr. Reilly is ainm don traenálaí eile. Gach Aoine, tar éis na scoile, bím ag treenail leis an bhfoireann sacair sa scoil. Bíonn muid ag treenail le haghaidh uair agus cúig déag nóiméad. Bím tuirseach traochta tar éis an lae.
Conor Dunning 103.

Is mise Kelvin Ó Ceallaigh. Téim go coláiste Ghearrbhaile i mBéal Átha na Slua. Is aoibhinn liom na háiseanna spóirt I nGearrbhaile. Is áiseanna den chéad scoth iad. Bhuamar cluiche ceannais chonnacht leis an bhfoireann iománaíochta. D’imir mise sa chúl. Faraor, níor bhuamar aon rud eile i mbliaina ach táim ag súil go mór leis an sport an bhliain seo chugainn.
Kelvin Kelly 103.

Is mise Conchúr Ridael. Táim sa chéad bhliain. Déanaim dhá ábhair dhéag sa scoil. Is iad líníocht theicniúil agus Gearmánais na hábhair is fearr liom ná aon ábhar eile. Is iad ríomhairí agus tíreolaíocht na hábhair nach maith liom. Is maith liom eolaíocht ach is fearr liom staidéar gnó. Téim go dtí na cúirteanna nó an halla spóirt ag am lóin. Ithim mo dhinnéar sa bhialann. Bíonn an bia an-bhlasta. Imrím iománaíocht le mo chlub áitiúil agus leis an scoil. Ní féidir liom fanacht do dtí an bhliain seo chugainn.
Conchúr Ridael 103.

Is mise Dónal Mac Glinn. Tá mé ag freastal ar Ghearrbhaile. Tá sé thar barr. Tá sé an-mhór. Tá na seomraí ranga mór freisin. Is iad miotalóireacht agus adhmadóireacht na ranga is fear liom. Rinne mé carr, bád, eitleán agus rud chun peann a choinneál sna hábhair sin. Bhí mé an-bhródúl. Bhuamar corn leis an bhfoireann spóirt. Bhuaigh foireann na céad bliana é. Tá mé an-sásta anseo. Ta an bialann am-mhór. Ceannaím dinnéar, barra seacláid, bainne, brioscaí agus madra te gach lá!!
Daniel Glynn 103.


An dara bliain

Mark is ainm dom. Tá coláiste Ghearrbhaile go hiontach agus tá na háiseanna an-mhaith. Tá na múinteoirí an-chairdiúil ach tá siad an-chantalach ar maidin. Nílim ach ag magadh!! Tá siad go maith agus ta na daltaí go léir sa scoil an-chairdiúil.
Mark Richardson.

Tá Gearrbhaile go hiontach. Tá foireann rugbaí, cispheile, peil gaelach agus iománaíochta. Imrím rugbaí leis an scoil. Ta an bia go hiontach. Is aoibhinn liom Gaeilge agus Fraincís. Tá mé sa dara bliain.
Michael Burnell.

An Fuarán
Tá uisce glan sa fuarán i nGearrbhaile,
Tá dath dearg ar na hiasc atá sa fuarán,
Tá siad ar dhath an róis.
Tá na bláthanna go hálainn sa fuarán freisin,
Cruinníonn na beaca sna bláthanna,
Is radharc iontach é.
Eoin Stack, dara bliain.

Gaddafi
Is fuath liom Gaddafi,
Tá súil agam do dtéann sé go hIfreann.
Bhí gach duine ag éirí amach,
Fuair muid an lámh in uachtar.
Tá duine nua anois,
Agus tá gach duine ansin soar.
Moez El Khlbuli, dara bliain.

An Luch beag
Tá luch a thaithníonn liom sa teach,
Ní paraisít é.
Mar níl sé ag ithe mo bhia.
Ach d’ith sé na sprúille,
A thiteann ón mbord,
Nuair a ithim mo dhinnéar.
Mar sin, is peata  é.
Ní chuireann sé isteach orm,
An luch beag.
Andrei Pirghie, dara bliain.

Mo theach nua
Is maith liom mo sheanteach,
Bhí mo theach bán agus mór,
Bhí mo theach suite in aice na páirce.
Bhí mo theach in áit an-iargúlta.
Ba dhaoine an-chantalach mo chomharsana.
Tá mo theach nua go hálainn,
Tá mo theach nua nua-aimseartha,
Tá mo chomharsana nua an-chairdiúil,
Agus tá mé an-sásta le mo theach nua.
Jack Barker, dara bliain.

Bhí gach duine ag fanacht don lá seo. Ag tús an tseasúir nua. Bhí sceithmíní ar gach imreoir agus ar an lucht féachana. Bhí orthu fanacht. Bhí an teannas ag laghdú sa slua. D’fhan siad go mífhoighneach don réiteoir, chun an fheadóg a sheideadh. Bhí fonn orthu féachaint ar an liathróid, soar, tríd an spéir. Chun tús a chur leis an gcath. Is féidir le héinne an lá a bhuachan.
Oisín Lyons, dara bliain.


Díospóireacht na Gaeilge
Thosaigh na triail don díospóireacht an Deireadh Fomháir seo caite. Bhí alán buachaillí ag lorg spáis ar an bhfoireann ach ní raibh ach trí spás ann. Bhí an iomaíocht géar.
Fuair mise, Sam Whelan agus Alan Harney deis chun páirt a ghlacadh. Bhí gliondar ar ár gcroíthe. Bhí orainn obair dhian a dhéanamh chun ár ndíospóireachtaí a fhoghlaim agus a chur de ghlan mheabhair. Is é an rúin a bhí againn ná ‘Tá déagóirí na linne seo ina sclábnhaithe ag an idirlíon’. Bhí sé de dhualgas orainn aontú leis an ráiteas.
Bhí an díospóireacht ar siúl i scoil gar don Chreagán, contae na Gaillimhe. Chuaigh an fhoireann, cúpla ionadaí, lucht tacaíochta agus ár mbainisteoirí Ms.Crimmins agus Ms.Dolan ar an mbus linn go dtí an halla. Bhí mise mar chaptaen na foirne agus bhí orm a bheith mar chéad chainteoir chomh maith. Bhí dhá fhoireann eile ansin chun dul i gcomórtas linn.Bhí foireann as contae na hIarmhí agus foireann eile ó chontae na Gaillimhe. Bhí mise, Sam agus Alan ar fheabhas ach bhí na foirne eile píosa beag níos fearr ar an oíche sin.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Ms.Dolan agus Ms.Crimmins as ucht an obair iontach a rinne siad. Mar a deireann an seanfhocal ‘Beidh lá eile ag an bPaorach’.
Hubert Darcy, dara bliain.